Architectuur

De vier hoofdactiviteiten van RINIS vinden plaats vanuit een servicebusconcept. Er is een generieke infrastructuur die aangesloten is op het gekoppelde overheidsnetwerk, Diginetwerk.

RINIS ondersteunt alle binnen de overheid gelden standaarden en koppelt deze met de door de deelnemers gewenste e-overheidsdiensten.

Een en ander komt tot uitdrukking in het volgende model:

architectuur_plaatje2