Deelnemers van RINIS

Op dit moment zijn de volgende organisaties aangesloten:

 1. Belastingdienst
 2. Centraal Administratie Kantoor (CAK)
 3. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 4. Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
 5. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 6. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Logius
 7. Ministerie van Justitie
  a.  Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
  b.  Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
  c.  Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)
  d.  Openbaar Ministerie (OM)
  e.  Raden voor Rechtsbijstand
 8. Stichting Inlichtingenbureau, het sectorloket van gemeentelijke sociale diensten
 9. Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 10. Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 11. Zorgverzekeraars Nederland (ZN)