Deelnemer van RINIS worden

Een gegevensuitwisseling via RINIS is alleen mogelijk als aan enkele voorwaarden is voldaan:

• De deelnemers hebben een publiekrechtelijke taak.
• Er is een wettelijke grondslag voor de gegevensuitwisseling.
• De uitwisseling is organisatorisch en technisch mogelijk.
• De uit te wisselen berichten voldoen aan de RINIS-standaarden.

Pilot
Een gegevensuitwisseling via RINIS vraagt om organisatorische afspraken en een technische implementatie. RINIS treft alle voorbereidingen in de vorm van een pilot. Voor een vast bedrag worden alle activiteiten uitgevoerd die nodig zijn om aan te tonen dat een geslaagde berichtuitwisseling kan worden geïmplementeerd. Daarna besluiten de betrokken sectoren pas of zij definitief over gaan tot uitwisselen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het deelnemer van RINIS worden? Neem dan contact op met het accountmanagement van RINIS, te bereiken op 020 – 217 03 20 / 06 – 306 14 389.