Kosten

De financiering van RINIS gebeurt door de deelnemende organisaties en daarnaast uit projectgelden. De inkomsten bestaan uit:

Abonnementen: een vast bedrag voor de basisinfrastructuur en dienstverlening.

Koppelingen: per koppeling met een niet-RINIS partij wordt een vast bedrag in rekening gebracht.

Berichtenverkeer: per bericht is aan de hand van een staffel een prijs bepaald. Dit is per deelnemer het variabele deel.

Projectgelden: op basis van projectbegrotingen.

De hoogte van de tarieven wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Wilt u meer informatie over wat de kosten voor uw organisatie zouden zijn, neem dan contact op met het accountmanagement van RINIS, te bereiken op: 020 – 217 03 40 of 06 – 306 14 389