Leden Bestuurlijk Overleg

Leden

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Dhr. ir. B.W. Bol
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Dhr. ir. J.H. van Velzen
Centraal Administratie Kantoor (CAK) Dhr. B. van Vliet
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Vacant
Ministerie van Financiën (De Belastingdienst) Dhr. drs. G.B.A. Berentsen
Ministerie van Veiligheid en Justitie Dhr. L.D. de Bakker RA
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dhr. G. Linssen
Stichting Inlichtingenbureau (IB) Dhr. drs. P. Jansz
Sociale Verzekeringsbank (SVB) Dhr. C. van de Louw
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Dhr. M.A. van der Lugt, MBA (voorzitter)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) Dhr. C.A.M. de Jong