25 jaar expertise

RINIS bundelt ruim 25 jaar expertise in digitaal berichtenverkeer voor de overheid. Als onafhankelijke stichting met een publieke taak spelen we een centrale rol in het hart van de e-overheid. Een korte terug- en vooruitblik:

De oprichting

Stichting RINIS wordt in het najaar van 1996 door enkele uitvoeringsorganisaties opgericht om elektronisch berichtenverkeer mogelijk te maken. Gegevens hoeven daardoor maar één keer te worden vastgelegd en kunnen daarna worden hergebruikt. Daarmee vergroten uitvoeringsorganisaties het gemak voor burgers (administratieve lastenverlichting) en verbeteren ze tegelijkertijd hun interne processen.

Basisregistraties en standaarden

Geleidelijk zien overheden het belang in van authentieke bronnen en standaarden voor gegevensgebruik. Dat leidt tot de introductie van bijvoorbeeld basisregisters, Diginetwerk en Digikoppeling. In deze periode faciliteren we niet alleen berichtenverkeer tussen RINIS-deelnemers onderling maar steeds vaker ook tussen RINIS-deelnemers en andere organisaties met een publieke taak.

Steeds meer internationale uitwisselingen

Sinds 2001 beheren wij het National Access Point of Nationaal Aansluit Punt (NAP) op het Europese netwerk TESTA. De internationale uitwisseling van elektronische gegevens wordt onder invloed van wet- en regelgeving steeds belangrijker. RINIS is daardoor steeds vaker betrokken bij internationale projecten.

De toekomst

RINIS wisselt meer dan 2 miljard berichten per jaar uit. En de groei zet voort. Wij innoveren en zetten onze expertise in om gegevensuitwisseling in de e-overheid te moderniseren. Ook toekomstige diensten sluiten aan op ons uitgangspunt: eenmalige vastlegging en hergebruik van gegevens, in het belang van dienstverlening aan burgers en bedrijven.

terug