Aansluiting Digi-voorzieningen

Wij verzorgen een koppeling met alle Digi-voorzieningen, zoals MijnOverheid, Digipoort, Digilevering en Digimelding. Toekomstige wijzigingen in de standaarden van bijvoorbeeld Digikoppeling hebben daar geen invloed op. U bent dus volledig ontzorgd.

  • Eén aansluiting voor berichtenverkeer met alle Digi-voorzieningen
  • Wij verzorgen het transport van berichten van en naar de Digipoort
  • Aansluiting verloopt via Digikoppeling en over Diginetwerk

Digipoort

Digipoort is het 'elektronische postkantoor' van de overheid voor bedrijven. Wij verzorgen de aansluiting van uw organisatie, zodat u veilig en gestandaardiseerd gegevens uitwisselt met het bedrijfsleven. Digipoort zorgt voor de ontvangst, controle en bevestiging van berichten.

Digilevering

Via Digilevering krijgt u direct bericht bij wijzigingen in basisregistraties na een gebeurtenis zoals een verhuizing van een bedrijf. Digilevering is een abonnementenvoorziening: u geeft zelf aan van welke wijzigingen in welke basisregistraties u bericht ontvangt.

Digimelding

Informatie in basisregistraties moet actueel en betrouwbaar zijn. Daarom heeft u als afnemer de wettelijke plicht om mogelijk onjuiste gegevens te melden. Met Digimelding meldt u deze gegevens uniform en efficiënt terug aan de registratiehouder.

Aansluiting op Digikoppeling

Digikoppeling is de standaardkoppeling voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties. Wij sluiten uw organisatie aan op Digikoppeling en richten de uitwisseling met de Digi-voorziening voor u in. Vanaf dat moment leveren wij de berichten af in het door u gewenste protocol. Toekomstige wijzigingen in de Digikoppeling-standaard hebben daar geen invloed op. U bent dus volledig ontzorgd.

Meer weten?

Mail naar accountmanagement@rinis.nl

terug