Consultancy

Gegevensuitwisseling biedt u kansen om kosten te besparen, fraude tegen te gaan en de kwaliteit van uw dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. Dat vraagt om een scherpe strategie en realistische keuzes. Wij helpen u op weg met deskundig advies, op basis van bijna 25 jaar ervaring met berichtenverkeer voor de e-overheid.

  • Inzicht in de kansen en risico's van nieuwe oplossingen
  • Realistische vergelijking van kosten en baten
  • Direct toepasbaar advies

Onze aanpak bij advies

  1. We beginnen ons adviestraject met een 'gap analysis' tussen de huidige en de gewenste situatie.
  2. Op basis daarvan stellen we de impact van een wijziging vast, eventueel uitgesplitst naar verschillende scenario's.
  3. Vervolgens geven we een helder advies in de vorm van realistische scenario's, die we toelichten in een presentatie waarin we alle vragen beantwoorden.
  4. Tot slot leveren we een eindrapportage op met direct toepasbaar advies op maat.

De gekozen oplossingsrichting kunt u simuleren in ons Living Lab, waar we een veilige omgeving bieden om nieuwe toepassingen te testen.

Meer weten?

Mail naar accountmanagement@rinis.nl

terug