Deelnemer of afnemer?

RINIS is een onafhankelijke stichting met een publieke taak. Namens een organisatie met een publieke taak kunt u onze dienstverlening op twee manieren inzetten: als deelnemer of als afnemer. Wat is het verschil?

Uw organisatie is deelnemer

  • Betrokken bij bestuur en toezicht
  • Vaste jaarlijkse bijdrage
  • Geen aanbestedingsprocedure vereist

Als RINIS-deelnemer is uw organisatie onderdeel van de governance van RINIS. Uw organisatie is lid van ons Bestuurlijk Overleg en heeft de rol van (gedelegeerd) toezichthouder.

Als deelnemer levert u naast de vergoeding voor afgenomen diensten ook een vaste jaarlijkse bijdrage aan de vaste kosten van onze organisatie.

Door de directe betrokkenheid bij RINIS is onze dienstverlening juridisch aan te merken als inbesteding. Dat betekent dat er geen aanbestedingsprocedures nodig zijn en om diensten snel op- of af te schakelen.

Uw organisatie is afnemer

  • Geen directe betrokkenheid bij RINIS-organisatie
  • U neemt in verband met de uitvoering van een publieke taak een afzonderlijke dienst af
  • RINIS is leverancier, al dan niet via een aanbesteding

Als afnemer kunt u dezelfde RINIS-diensten gebruiken als een deelnemer, met hetzelfde hoge kwaliteitsniveau. Maar u bent u niet direct betrokken bij onze organisatie.

U neemt een afzonderlijke dienst af. De specificaties en de kosten leggen we vast in een overeenkomst.

Wij zijn voor u een leverancier. U beoordeelt zelf op welke manier u onze dienst inkoopt, al dan niet via een aanbesteding.

Meer weten over onze tarieven?

Vraag een offerte aan.

terug