Diensten

Uitwisseling Nederland

Als overheidsorganisatie wilt u geen enkel risico lopen met het uitwisselen van persoonsgegevens. Met de dienst Uitwisseling Nederland ontzorgen we u volledig: een full-service levering en verwerking van berichten in een voor de buitenwereld afgeschermde, volledig beveiligde omgeving.

Uitwisseling internationaal

Overheidsorganisaties in Nederland wisselen steeds vaker gegevens uit met andere landen. Met Uitwisseling internationaal bieden we u een full-service levering van berichten, in een afgeschermde en beveiligde omgeving.

Projectmanagement

Wij hebben bijna 25 jaar ervaring met ontwikkeling, implementatie en beheer van oplossingen voor gegevensuitwisseling. Die kennis gebruiken we graag om uw organisatie te ondersteunen, bij nationale en internationale uitwisselingen. Wij adviseren, begeleiden of nemen het volledige projectmanagement uit handen.

meer

Consultancy

Gegevensuitwisseling biedt u kansen om kosten te besparen, fraude tegen te gaan en de kwaliteit van uw dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. Dat vraagt om een scherpe strategie en realistische keuzes. Wij helpen u op weg met deskundig advies, op basis van bijna 25 jaar ervaring met berichtenverkeer voor de e-overheid.

meer

Aansluiting basisregistratie

Om eenmalige gegevensverstrekking door burgers en bedrijven mogelijk te maken, werkt de overheid met basisregistraties. Wij stellen uw organisatie in staat om berichten uit te wisselen met het volledige stelsel van basisregistraties. Hiervoor is slechts één koppeling nodig.

meer

Aansluiting MijnOverheid

MijnOverheid biedt burgers online toegang tot hun Berichtenbox, Lopende zaken en persoonlijke gegevens. Wij ontzorgen uw organisatie met een aansluiting op MijnOverheid.

meer

Aansluiting Digi-voorzieningen

Wij verzorgen een koppeling met alle Digi-voorzieningen, zoals Digipoort, Digilevering en Digimelding. Wij sluiten uw organisatie aan op Digikoppeling en richten de uitwisseling voor u in. Toekomstige wijzigingen in de standaarden van Digikoppeling hebben daar geen invloed op. U bent dus volledig ontzorgd.

Aansluiting op TESTA

Om gegevens uit te wisselen met andere EU-landen heeft uw organisatie een aansluiting nodig op TESTA, het beveiligde, fysieke communicatienetwerk van de EU. Als beheerder van het Nationaal Aansluit Punt (NAP) van TESTA verzorgen wij deze aansluiting voor u.

EESSI

Wij installeren en onderhouden alle hard- en software voor EESSI-uitwisselingen. EESSI staat voor Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI). Via dit systeem verloopt alle internationale communicatie over sociale zekerheid, zoals vereist door EU-regels.

eDelivery

eDelivery is een koppelvlak om gegevens uit te wisselen met Europese overheidsorganisaties: een onmisbare schakel voor grensoverschrijdende, digitale dienstverlening. Als National Access Point van eDelivery helpen we u onder andere met de vertaalslag van Digikoppeling (de Nederlandse standaard) en andere koppelvlakken naar eDelivery (de Europese standaard).

terug