eDelivery

eDelivery is een koppelvlak om gegevens uit te wisselen met Europese overheidsorganisaties: een onmisbare schakel voor grensoverschrijdende, digitale dienstverlening. Als National Access Point van eDelivery helpen we u onder andere met de vertaalslag van Digikoppeling (de Nederlandse standaard) en andere koppelvlakken naar eDelivery (de Europese standaard).

  • Advies over toepassingen en integratie met uw systemen
  • Implementatie van eDelivery
  • Vertaalslag van Digikoppeling naar eDelivery

Vertaalslag van Digikoppeling naar eDelivery

Om gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties in verschillende EU-lidstaten mogelijk te maken, is een 'four corner model' in het leven geroepen. Tussen twee uitwisselende overheidsorganisaties (twee 'corners') vindt een vertaling van en naar eDelivery plaats (ook twee 'corners').

Betrokken overheidsorganisaties hoeven dus niets te veranderen aan hun ICT-infrastructuur of uitwisselprotocol, maar gebruiken dankzij eDelivery onderling wel een gezamenlijke 'taal'. Wij helpen u met de vertaalslag van Digikoppeling naar eDelivery.

National Access Point eDelivery: SMP-beheer

Wij beheren het Nederlandse National Access Point voor eDelivery. Dat betekent onder andere dat wij namens de Nederlandse overheid de Service Metadata Publisher (SMP) beheren. De SMP bevat alle gegevens die andere partijen nodig hebben om met Nederlandse organisaties data uit te wisselen, zoals het digitale adres en benodigde certificaten. Als u wilt uitwisselen binnen de EU levert u deze gegevens bij ons aan. Wij verwerken ze in de SMP.

Meer weten?

Mail naar accountmanagement@rinis.nl

terug