EESSI

Wij installeren en onderhouden alle hard- en software voor EESSI-uitwisselingen. EESSI staat voor Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI). Via dit systeem verloopt alle internationale communicatie over sociale zekerheid, zoals vereist door EU-regels.

 • Advies over onder andere implementatie en architectuur van EESSI-uitwisselingen
 • Dagelijks beheer van EESSI Access Point (AP) en RINA-applicatie

EESSI Access Point (AP)

EESSI Access Point (AP) is een applicatie van de EU die het berichtenverkeer routeert naar de juiste partij. Wij verzorgen onder andere de installatie en vervullen de rol van SPOC (single point of contact):

 • Installatie
 • Aansluiten op TESTA
 • Uitvoeren van updates en upgrades
 • Technisch beheer
 • Applicatiebeheer
 • Functioneel beheer
 • Vervulling van de rol deputy SPOC
 • Vervulling van de IR (institutional repository) technical SPOC
 • Netwerkvoorzieningen

EESSI RINA

RINA staat voor Reference Implementation for a National Application. De RINA is een voorbeeldapplicatie van de EU voor het ontwikkelen van een eigen applicatie die berichten verstuurt en ontvangt. Wij leveren verschillende diensten rondom de RINA, zoals:

 • Inrichting van een RINA-stack, aansluiting van de RINA op een beveiligd netwerk
 • Uitvoeren van upgrades en opleveren van een werkende RINA
 • Periodiek ophalen van de repository van het Access Point (AP)
 • Monitoring disk, CPU en services, reguliere debugging, opschoning van logfiles
 • Monitoring van berichtenstroom via de RINA en ingrijpen als dit niet regulier verloopt
 • Beantwoorden van vragen over berichten die niet kunnen worden verstuurd
 • Functionele ondersteuning: inrichten en toepassen bedrijfsprocessen op de RINA
 • Toegang verlenen aan medewerkers op basis van rol en credentials
 • Gebruikersondersteuning
 • Hosting

Meer weten?

Mail naar accountmanagement@rinis.nl

terug