Internationaal

Om digitale dienstverlening tussen EU-staten te stimuleren, heeft de Europese Commissie (EC) verordeningen aangenomen die vaak een grote impact hebben op overheidsorganisaties. Wij helpen u op weg bij de noodzakelijke uitwisselingen en aansluitingen met EU-staten en andere (verdrags)landen.

Kennis- en adviescentrum

De EC biedt faciliteiten in de vorm van infrastructuur en gestandaardiseerde bouwblokken. Daarnaast stimuleert de EC grensoverschrijdende, digitale dienstverlening met cofinanciering. Als kennis- en adviescentrum denken we graag met u mee over de vraag hoe u hiervan gebruik maakt. Of we brengen u in contact met organisaties in EU-staten waarmee u wilt samenwerken. We hebben de afgelopen jaren een groot internationaal netwerk opgebouwd.

RINIS laat de EU-voorzieningen aansluiten op de Generieke Digitale Infrastructuur

RINIS is in opdracht van het ministerie van BZK het officiële aansluitpunt op de Europese overheidsinfrastructuur. In die rol beheren wij het nationale accesspoint voor eDelivery en verzorgen wij de aansluiting van uw organisatie op het Europese TESTA-netwerk. Daarmee komen uitwisselingen binnen handbereik met alle overheidsorganisaties in de EU die ook zijn aangesloten op TESTA. Nederlandse uitvoeringsorganisaties wisselen gegevens uit met zo’n 15.000 instituten buiten Nederland.

Generieke bouwblokken, zoals eDelivery en eTranslation

Wij ondersteunen u bij de inzet van generieke EU-bouwblokken voor beveiligd en gegarandeerd berichtenverkeer. Voorbeelden hiervan zijn eDelivery en eTranslation. Binnen TESTA zijn er mogelijkheden voor bestandsuitwisseling en secure mail.

Certified Access Point EESSI

RINIS is Certified Access Point EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information). Als gecertificeerd EESSI-AP helpen we u bij de inrichting van internationaal berichtenverkeer over sociale zekerheid.

Living Lab

Hoe werkt een bouwblok precies? En wat betekent dat voor uw eigen ICT-omgeving? Wij laten het u in de praktijk zien. In ons Living Lab kunt u realistische voorbeelden uitproberen. Wij ontwikkelen een veilige testomgeving waarin u zelf ervaart welke risico's en kansen een oplossing heeft. Wij gaan graag met uw businesscase aan de slag.

Ondersteuning rond Single Digital Gateway en vernieuwende initiatieven

Wij zijn implementatiepartner voor de Single Digital Gateway, de toekomstige digitale toegangspoort voor digitale dienstverlening aan Europese burgers en bedrijven. Wij ondersteunen u bijvoorbeeld bij de implementatie van het Once-Only Principle (OOP). Daarnaast volgen we nieuwe ontwikkelingen op de voet, bijvoorbeeld op het gebied van eArchiving, API, blockchain en DE4A. Wij zijn deelnemer van enkele werkgroepen en worden ook vanuit de Europese Commissie en het ministerie van BZK betrokken bij (nieuwe) Europese initiatieven.

Meer weten?

Neem contact met ons op.

terug