Aanpassing berichtenuitwisseling maakt uitkering energietoeslag sneller mogelijk

Het kabinet wil dat huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag van ongeveer € 800 ontvangen. Samen met onze ketenpartners hebben we de uitkering van deze energietoeslag door gemeenten sneller mogelijk gemaakt.

Gemeenten gaan de energietoeslag betalen. In overleg met onze ketenpartners Stichting Inlichtenbureau (IB) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hebben we gekeken of we hiervoor de bestaande RINIS-berichtenuitwisseling met het Inlichtingenbureau (het informatieknooppunt voor gemeenten) kunnen gebruiken. Samen hebben we geconcludeerd dat deze uitwisseling na enkele aanpassingen geschikt is.

De SVB keert de AIO (Aanvullende inkomensvoorziening ouderen) uit aan AOW-gerechtigden die onder het sociaal minimum vallen. Dankzij een aanpassing in de berichtenuitwisseling hebben gemeenten de informatie om de klanten uit deze doelgroep zo snel mogelijk de energietoeslag te betalen.

SVB, IB en RINIS hebben dit razendsnel voor elkaar gekregen. Een mooi voorbeeld van de daadkracht van de samenwerking in ons netwerk.

terug