‘Een gedeeld beeld van de e-overheid zou ons enorm helpen’

Diana Starmans is sinds begin dit jaar lid van het Bestuurlijk Overleg van RINIS. Op 1 januari trad zij aan als lid van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 'Er zijn volop kansen om data te gebruiken voor een betere dienstverlening. Daar kunnen we als overheid nog wel wat stappen in zetten.'

Wat heeft RINIS de SVB gebracht?

'RINIS is al bijna 25 jaar een heel belangrijke, betrouwbare gegevensbroker, zowel voor nationale als internationale uitwisselingen. RINIS ontzorgt ons, zodat we ons kunnen richten op onze core business. Daarnaast zorgt RINIS ervoor dat de samenwerking met onze ketenpartners vereenvoudigt. Omdat we allemaal volgens dezelfde standaarden werken, spreken we dezelfde taal, komen we sneller tot resultaat en vinden we elkaar makkelijker.'

Gegevensuitwisseling is in beweging. Wat vindt u de belangrijkste ontwikkeling?

'De dienstverlening van de overheid is steeds meer datagedreven. Tegelijkertijd willen we burgers meer regie geven op hun data en het gebruik daarvan. Dat lukt alleen als er vertrouwen is. Een andere belangrijke ontwikkeling is de toenemende complexiteit. Gegevensuitwisseling is veel meer dan het omzetten van bestanden van het ene naar andere formaat. Er spelen ook onderwerpen mee als beveiliging en de bescherming van persoonsgegevens. Daar gaat RINIS goed in mee, zoals bijvoorbeeld het ISO 27001-certificaat laat zien.'

'RINIS zorgt ervoor dat de samenwerking met onze ketenpartners vereenvoudigt'

Ligt u wel eens wakker van gegevensuitwisseling?

'Wakker liggen niet, maar er zijn wel zorgen. Over privacy bijvoorbeeld, een belangrijk grondrecht. Hoe gaan we daar zorgvuldig mee om? Als burgers meer regie krijgen op hun data, hebben we hun vertrouwen nodig. Hoe groter het vertrouwen in de zorgvuldige omgang met hun gegevens, hoe beter we onze dienstverlening kunnen inrichten.'

Ziet u kansen voor gegevensuitwisseling die onbenut blijven?

'De overheid gebruikt gegevensuitwisseling vooral voor handhaving, terwijl er volop kansen zijn om data te gebruiken voor een betere dienstverlening. Bijvoorbeeld door burgers te herinneren aan de rechten die zij hebben op een uitkering. Dat zou het vertrouwen van burgers vergroten. Daar kunnen we als overheid nog wel wat stappen in zetten. RINIS speelt daarin een rol door de samenwerking tussen ketenpartners te ondersteunen.'

Wat heeft de SVB met Europa?

'Steeds meer klanten hebben iets met het buitenland. De uitwisseling van gegevens met zusterorganisaties buiten Nederland verloopt nu nog vaak op papier. Als je een vraag stelt, kost het soms maanden voordat je antwoord hebt. We hopen dat EESSI de oplossing daarvoor is. Maar we zitten er nog middenin, we weten niet wat het gaat opleveren. Het succes heeft niet alleen met techniek te maken, maar ook met de houding van partnerorganisaties over de grens.'

'De expertise van RINIS is ook op tactisch en operationeel niveau welkom'

Wat wenst u de e-overheid toe?

'Er wordt veel gesproken over de e-overheid. Op een hoog abstractieniveau zijn we het met elkaar eens. Maar als we de stip op de horizon concreet invullen, zie je verschillen ontstaan. We vinden bijvoorbeeld allemaal dat burgers regie moeten hebben over hun eigen gegevens, maar we verschillen van mening over hoe de praktijk eruit ziet. Een gedeeld beeld van de e-overheid, en de rol van burgers daarin, zou ons enorm helpen.'

Tot slot een vraag van een ander lid van het Bestuurlijk Overleg, Angela Schat van DUO: 'Ik spreek de leden van het Bestuurlijk Overleg een paar keer per jaar op strategisch niveau. Wat zou het mooi zijn als de partners van RINIS ook op tactisch en operationeel niveau contact zouden onderhouden, om van elkaar te leren en om te ontdekken hoe we kunnen samenwerken. Mijn vraag: vind je dat ook een goed idee?'

'Aan de ene kant participeren wij al in een behoorlijk aantal overleggen waar we dezelfde partners tegenkomen, bijvoorbeeld rondom Suwinet en de Manifestgroep. Dus we moeten oppassen dat we geen overlap krijgen. Aan de andere kant denk ik dat de expertise van RINIS beter zichtbaar zou mogen zijn. De juiste kennis over de mogelijkheden en onmogelijkheden van gegevensuitwisseling is ook op tactisch en operationeel niveau welkom.'

Wat is uw vraag aan het volgende lid van het Bestuurlijk Overleg?

'Ik zou wel eens willen horen wat RINIS kan bijdragen om te komen tot een gedeeld beeld van de toekomst van de e-overheid. Zou RINIS daar een rol in kunnen spelen? En zo ja, hoe?'

terug