‘Ik zie nog volop kansen om data te delen’

Henk Blindenbach is sinds begin vorig jaar CIO van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). In die rol is hij lid van het Bestuurlijk Overleg van RINIS. ‘In het verleden hadden overheids- en zorgorganisaties wel eens de neiging om data te verzamelen. Dat is aan het veranderen.‘

Wat heeft RINIS het CIZ gebracht?

‘RINIS biedt een eenvoudig en laagdrempelig platform om snel gegevens uit te wisselen. Zo voorkomen we dat we met tientallen verschillende organisaties verbindingen moeten inrichten, die we stuk voor stuk moeten onderhouden. Nu hoeven we maar met één standaard rekening te houden. Een nieuwe uitwisseling is bovendien snel geregeld. We kunnen vlot schakelen met RINIS, dat is prettig samenwerken.’

Gegevensuitwisseling is in beweging. Wat vindt u de belangrijkste ontwikkeling?

‘In het verleden hadden overheids- en zorgorganisaties wel eens de neiging om data te verzamelen. Ze probeerden alle benodigde gegevens in hun eigen systemen op te slaan. Dat is aan het veranderen. Steeds meer organisaties kiezen voor ‘registratie aan de bron’: gegevens worden eenmalig op één plek vastgelegd en kunnen vervolgens worden geraadpleegd uit die bron.’

'Mensen die digitaal minder vaardig zijn: die groep mogen we niet vergeten'

Ligt u wel eens wakker van gegevensuitwisseling?

‘Nee, maar de technische beveiliging van gegevens is wel een constant aandachtspunt. Gegevensuitwisseling brengt nu eenmaal een risico met zich mee. Die dreiging zal altijd blijven. Het is de kunst is om onszelf daarin steeds te vernieuwen, en cybercriminelen een stap voor te blijven.’

Ziet u kansen voor gegevensuitwisseling die onbenut blijven?

‘Het CIZ is onderdeel van het zorgdomein en daar zie ik volop kansen om nog veel meer samen te werken en data te delen. Er lopen ook al verschillende initiatieven op dat gebied. Daarbij kun je denken aan gegevensuitwisseling rondom individuele burgers, bijvoorbeeld via een elektronisch patiëntendossier. Of aan het verzamelen en analyseren van grote hoeveelheden geanonimiseerde data om bijvoorbeeld voorspellingen te doen of preventie toe te passen. De privacy van burgers is daarbij steeds het belangrijkste uitgangspunt.’

Wat heeft het CIZ met Europa?

‘Daar kan ik kort over zijn: we zijn niet actief in Europees verband. We richten ons op cliënten die in Nederland wonen en in Nederland zorg ontvangen. Ik verwacht daar in de toekomst geen verandering in.’

'RINIS staat voor eenvoud en stabiliteit'

Wat wenst u de e-overheid toe?

‘Om te beginnen wens ik dat we als één overheid blijven innoveren en samenwerken. Een goed voorbeeld zijn de standaarden voor berichtenverkeer die overheidsbreed zijn ontwikkeld. Tegelijkertijd wens ik dat we ons gezamenlijke doel voor ogen houden: het ontzorgen en faciliteren van burgers, want daar gaat het uiteindelijk om. Ik wens de e-overheid ook toe dat we rekening houden met mensen die digitaal minder vaardig zijn: die groep mogen we niet vergeten. Binnen de dienstverlening van het CIZ is dit altijd het uitgangspunt.’

Tot slot een vraag van het vorige lid van het Bestuurlijk Overleg dat we interviewden, voorzitter Martin van der Lugt van UWV: ‘De e-overheid is een veranderlijk landschap vol innovatie. Dit betekent dat RINIS zich moet blijven ontwikkelen om relevant te blijven en deelnemers van de best mogelijke dienstverlening te voorzien. Waar zou RINIS zich in de toekomst meer op moeten focussen?'

‘RINIS faciliteert nu nog veel uitwisselingen waarbij de ene deelnemer gegevens ophaalt bij de ander. Zoals ik al vertelde, groeit de behoefte aan het opvragen van gegevens bij de bron. RINIS kan daar een belangrijke faciliterende rol in spelen. Maar het allerbelangrijkst is wat mij betreft dat RINIS zijn kracht behoudt. RINIS staat voor eenvoud en stabiliteit, dat moeten we zo houden.’

Wat is uw vraag aan het volgende lid van het Bestuurlijk Overleg?

‘Er zal altijd een spanning zijn tussen de privacy van burgers en de behoefte aan gegevensuitwisseling om de dienstverlening aan burgers te verbeteren. Hoe brengen we deze werelden dichter bij elkaar?’

Volg RINIS op LinkedIn

terug