Klant en innovatie: een nieuwe fase voor RINIS

RINIS heeft een nieuw team: Klant en Innovatie. Het team staat onder leiding van Ron Joosten, die al bijna tien jaar in verschillende rollen verbonden is aan RINIS. We vroegen hem naar zijn eerste ervaringen en plannen voor de toekomst.

Je bent nu ruim 100 dagen aan het werk in deze functie, hoe voelt dat?

‘Ik voel ik mij erg op mijn plek. Ik krijg er energie van want ik ben van origine extern gericht. Het is uiteraard wennen, zo’n nieuw team, maar ik zie al heel snel het bekende RINIS-enthousiasme ontstaan. Ook krijg ik ondersteuning van twee ervaren collega’s die mij met raad en daad terzijde staan. Over het algemeen is de start van het nieuwe onderdeel soepel verlopen. Het kan ook haast niet anders met zo’n creatieve club mensen!’

‘Gegevensuitwisseling zal nooit helemaal verdwijnen, maar datadeling is de toekomst’

Wat is de rol van Klant en Innovatie?

‘Met dit nieuwe onderdeel spelen we in op de vele ontwikkelingen en innovaties binnen de e-overheid waarmee overheidsorganisaties worden geconfronteerd. Hoe passen die ontwikkelingen en innovaties in hun bedrijfsprocessen? En hoe kunnen we ze daarbij nog beter van dienst zijn? Met een verfrissende blik en met behoud van de hoge kwaliteit die onze deel- en afnemers van ons gewend zijn, willen wij de gegevenslogistiek binnen de eOverheid naar een volgend niveau helpen. Hiervoor combineren we verschillende disciplines, zoals accountmanagement, businessdevelopment, productontwikkeling en projectmanagement. De rol van RINIS blijft daarbij hetzelfde: een betrouwbare en veilige gegevenslogistiek om uitvoerders te faciliteren in hun dienstverlening aan burgers en bedrijven.’

Wat bedoel je met ‘gegevenslogistiek’?

‘We hebben lange tijd gesproken over gegevensuitwisseling maar gegevenslogistiek dekt de lading beter. Gegevensuitwisseling zal nooit helemaal verdwijnen, maar datadeling, of ‘data aan de bron’, is de toekomst. Dat betekent dat je op specifieke momenten in een proces specifieke gegevens beschikbaar maakt of krijgt in plaats van dat je gaat zoeken in grote hoeveelheden data. Datadeling stelt zwaardere eisen aan de beschikbaarheid van gegevens, systemen en de afspraken die je maakt over de infrastructuur en beveiliging. En dat is nu precies wat RINIS altijd heeft gedaan.’

Wat betekent dat voor security?

‘Een onlosmakelijk onderdeel van gegevenslogistiek is het handhaven van privacyregels en het voeren van een zwaar securityregime. Beide zijn in onze dienstverlening ingebed, een tweede natuur zou je kunnen zeggen, met een certificering als fundament. Maar ook hier dwingt de snel veranderende omgeving ons om alert te blijven en de maatregelen te blijven toesnijden op veranderende omstandigheden.’

‘Onze klanten gaan merken dat RINIS in staat is om nog sneller en effectiever in te spelen op veranderende behoeftes’

Wat gaan RINIS-deelnemers daarvan merken?

‘Onze dienstverlening blijft van het hoge niveau dat deelnemers van ons gewend zijn. Onze klanten gaan merken dat RINIS in staat is om nog sneller en effectiever in te spelen op veranderende behoeftes. Ook in internationaal verband, want Europa is inmiddels een belangrijke katalysator voor innovaties in gegevenslogistiek.’

Wat is de rol van RINIS in Europees verband?

‘We zijn heel actief in Europa. Van oudsher beheren we het nationale koppelpunt naar het Europese TESTA-netwerk en voor enkele deelnemers de infrastructuur voor EESSI-uitwisselingen in de sociale zekerheid. In opdracht van het ministerie van BZK onderzoeken wij op dit moment samen met ICTU de verdere toepassingsmogelijkheden van de Europese uitwisselstandaard eDelivery. Verder zijn wij de drijvende kracht achter het Knooppunt Digitaal Europa, dat Nederlandse overheidspartijen gaat informeren over de toepassing van Europa-breed geaccepteerde standaarden en bouwblokken. En last but not least: wij gaan in 2022 aan de slag met de bouw van een OOTS, een Once-Only Technical System voor de invoering van de Single Digital Gateway. Dit platform zorgt ervoor dat burgers en bedrijven gemakkelijk toegang krijgen tot digitale overheidsdienstverlening binnen de EU.

Waarom hebben jullie gekozen voor de naam ‘Klant en Innovatie’?

‘Klanten en innovaties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met innovaties spelen we in op maatschappelijke behoeftes en ICT-ontwikkelingen. Dat doen we voor onze klanten. Met onze naam onderstrepen we dat. We verhogen de kwaliteit van onze dienstverlening en verstevigen de relatie met onze deelnemers en andere afnemers. Klant en Innovatie staat voor een nieuwe fase in de ontwikkeling van RINIS.’

terug