‘Laat overheidsorganisaties ook hun algoritmen delen’

Angela Schat is sinds begin dit jaar lid van het Bestuurlijk Overleg van RINIS. In maart van dit jaar trad zij aan als directeur Registers & Examens bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ‘Het zou fantastisch zijn als we alle afspraken over gegevensuitwisseling in één gegevensverkeerswet kunnen vastleggen.’

Wat heeft RINIS DUO gebracht?

‘Ik hoor van collega’s dat RINIS al decennialang een rustige, stabiele en betrouwbare dienstverlener is. Als we met RINIS afspraken maken over de inrichting van een proces, hoeven we daar niet dagelijks contact over te hebben. Dan kunnen we daarop rekenen.’

Gegevensuitwisseling is in beweging. Wat vindt u de belangrijkste ontwikkeling?

‘Bestandsuitwisselingen zijn nog niet uitgestorven maar wel ouderwets. Hetzelfde geldt voor ketens; we zien steeds meer netwerken ontstaan. Die netwerkconnectiviteit vraagt om realtime gegevensverkeer waarin je data niet meer redundant in je eigen technische omgeving opslaat maar ophaalt bij de bronhouder.’

Ligt u wel eens wakker van gegevensuitwisseling?

‘Nee, dat komt niet voor. Er kleven risico’s aan, maar die kennen we en die beheersen we. Er zijn dingen die beter kunnen, en daar werken we hard aan, maar we zijn in control.’

Ziet u kansen voor gegevensuitwisseling die onbenut blijven?

‘Laat overheidsorganisaties niet alleen gegevens maar ook hun algoritmen delen. Veel overheidsorganisaties volgen vergelijkbare zoekpaden om hun gegevens te verzamelen. Dergelijke algoritmen zijn nu vastgelegd in systeemcode die niet toegankelijk is voor andere partijen. Er ligt een mooie kans om die code te ontsluiten en te vertalen naar ‘microservices’ die overheidsorganisaties kunnen gebruiken. RINIS zou een rol kunnen spelen in het mede-ontwikkelen en verspreiden van dergelijke microservices.’

Wat heeft DUO met Europa?

‘Onze business unit Internationale Diensten heeft als doel het uitwisselen van studenten en docenten internationaal te bevorderen en te vereenvoudigen. Omdat DUO veel ervaring heeft met diploma- en andere registers, zijn we bijvoorbeeld Europass-vertegenwoordiger namens Nederland. Europass is een programma met de ambitie om een geheel vernieuwd Europees diploma- en cv-register tot stand te brengen, dat gericht is op een leven lang leren. Dat levert een enorme administratieve lastenverlichting op voor alle stakeholders en maakt het veel makkelijker om van plek te veranderen als je studeert of lesgeeft. Daarnaast experimenteren we onder andere met blockchaintechnologie. Ook RINIS is daarbij betrokken.’

Wat wenst u de e-overheid toe?

‘Nog sneller, slimmer, makkelijker en transparanter worden. De wetgeving moet worden aangepast aan netwerkconnectiviteit en het ophalen van gegevens bij bronhouders. Dat is niet eenvoudig: alle afspraken over gegevensverkeer zijn verspreid over honderden verschillende wetten. Het zou fantastisch zijn als we die afspraken in één gegevensverkeerswet kunnen vastleggen. Je merkt, we liggen niet wakker van gegevensuitwisseling, maar we dromen er wel over.’

Wat is uw vraag aan het volgende lid van het Bestuurlijk Overleg?

‘Ik spreek de leden van het Bestuurlijk Overleg een paar keer per jaar op strategisch niveau. Wat zou het mooi zijn als de partners van RINIS ook op tactisch en operationeel niveau contact zouden onderhouden, om van elkaar te leren en om te ontdekken hoe we kunnen samenwerken. Mijn vraag: vind je dat ook een goed idee?’

terug