Logius neemt nieuw accesspoint op PEPPOL in gebruik

Logius heeft het Rijksoverheid Access Point op PEPPOL (ROAP) in gebruik genomen. Via dit nieuwe accesspoint verloopt digitale facturering van leveranciers aan de Rijksdiensten, ongeveer 170 onderdelen van de rijksoverheid. RINIS verzorgde de ontwikkeling en implementatie van het ROAP en blijft verantwoordelijk voor het beheer.

e-Procurement-roadmap

Het ROAP verzorgt onder andere de ontvangst, validatie, conversie, routering en aflevering van berichten over facturen. Dat gebeurt via PEPPOL, het Europese netwerk voor de uitwisseling van zakelijke documenten. Daarmee is de eerste fase van de e-Procurement-roadmap van Logius afgerond. In deze fase blijft het digitale berichtenverkeer beperkt tot e-facturen van leveranciers aan de rijksoverheid.

Tweerichtingsverkeer

In volgende fasen wordt de berichtenstroom uitgebreid met tweerichtingsverkeer (ook van rijksoverheid naar leveranciers) en andere documentsoorten (zoals inkoopopdrachten). Op termijn communiceren rijksoverheid en leveranciers volledig via PEPPOL. Een groot voordeel daarvan is dat bedrijven via één kanaal zaken kunnen doen met alle overheden in Nederland en met bedrijven en overheden in Europa.

'RINIS is bekend met eDelivery en de factuurstandaarden van PEPPOL die we gebruiken'

Europese standaarden

RINIS heeft het ROAP ontwikkeld en geïmplementeerd in opdracht van Logius. 'RINIS is een vertrouwde partner voor ons', vertelt businessconsultant Raymond Dijkstra van Logius. 'De uitgebreide ervaring met Europese standaarden maakt RINIS de aangewezen partij om het ROAP te verzorgen.'

'RINIS beheert bijvoorbeeld het Nederlandse National Access Point voor eDelivery, een koppelvlak om gegevens uit te wisselen met Europese overheidsorganisaties. Daarnaast is RINIS bekend met de factuurstandaarden van PEPPOL die we gebruiken.' RINIS blijft betrokken als beheerder van het ROAP.

Geruisloos

De overstap naar ROAP is nieuw. Daardoor hadden sommige leveranciers van de overheid vooraf zorgen over de goede afloop. 'Het gaat om een belangrijke informatiestroom, die nu op een heel andere manier wordt gerouteerd', vertelt Dijkstra. De ingebruikname van het ROAP bleek uiteindelijk geruisloos te verlopen: 'Niemand heeft er iets van gemerkt. En dat is in dit geval een compliment.'

terug