Met het Gebruikersoverleg de diepte in

RINIS vindt het belangrijk dat deelnemers meedenken op alle niveaus. Op strategisch niveau gebeurt dat via het Bestuurlijk Overleg, op tactisch niveau via het Architectenoverleg en operationeel via het Gebruikersoverleg. Dat laatste overleg heeft sinds dit jaar een nieuwe vorm. Accountmanager Ger Huijbregts legt uit waarom.

Met het Gebruikersoverleg de diepte in

Verbinding

‘Begin dit jaar hebben we het Gebruikersoverleg geëvalueerd. Belangrijkste conclusie: er liggen kansen om de verbinding met het Bestuurlijk overleg te versterken. Daarom hebben we besloten om met het Gebruikersoverleg de diepte in te duiken.’

Workshop

‘Naast het gebruikelijke, operationele overleg hebben we een thematisch overleg geïntroduceerd. In een workshop-achtige opzet bespreken deelnemers actuele thema’s en ontwikkelingen. Waar zijn ze mee bezig, waar lopen ze tegenaan? Het Gebruikersoverleg kiest de onderwerpen, RINIS zorgt voor begeleiding.’

Data aan de bron

‘We zoeken thema’s waar alle overheidsorganisaties mee te maken hebben. Zoals ‘data aan de bron’ of gegevensbeveiliging. Dat hoeft niet te leiden tot nieuwe diensten van RINIS. Maar we vinden het wel belangrijk om op de hoogte te blijven van wat er speelt. Zodat we nog beter meedenken en waar mogelijk onze deelnemers ontzorgen.’

DAP

‘Het eerste thema is dicht bij huis: het DAP van RINIS, het Dossier Afspraken en Procedures. Dat was aan vernieuwing toe. We hebben een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van de Belastingdienst, het CBS, het CAK. Zij hebben samen met ons een nieuw concept-DAP opgeleverd.’

Gezamenlijk resultaat

‘Binnenkort leggen we het concept-DAP voor aan het Gebruikersoverleg, de Commissie van Toezicht en daarna ter goedkeuring aan het Bestuurlijk Overleg. Een mooi voorbeeld van een gezamenlijk resultaat op operationeel en strategisch niveau.’

terug