‘Overleg bij RINIS zorgt voor consensus in de e-overheid’

Martin van der Lugt is voorzitter van het Bestuurlijk Overleg van RINIS. Als directeur Informatievoorziening Gegevensdiensten bij UWV ziet hij de behoefte aan standaardisatie voor berichtenverkeer toenemen. 'In de praktijk merken wij dat dit echt nog 'work in progress' is, waarbij vaak discussie ontstaat over het hoe.'

Wat heeft RINIS UWV gebracht?

RINIS heeft ons de mogelijkheid gegeven om met andere partijen op grote schaal gegevens uit te wisselen. De meerwaarde van RINIS zit hem vooral in de dienstverlening en ontzorging bij het opzetten van gegevensstromen die maatwerk vereisen. Veel van onze partners zijn ook RINIS-deelnemer. De lijntjes zijn daarom kort wanneer wij iets via RINIS proberen op te zetten. RINIS heeft bij ons de reputatie van een betrouwbare partner opgebouwd.

Gegevensuitwisseling is in beweging. Wat vind je de belangrijkste ontwikkeling?

Wij zien dat overheidspartijen steeds meer gegevens uitwisselen, de mate van interconnectiviteit neemt toe. Ook ervaren wij een steeds grotere vraag naar realtime uitwisselingen en 'straight through processing'. Dat houdt in dat gegevens verwerkt worden zonder handmatig ingrijpen. We zien steeds meer afnemers die samen met ons gegevensstromen willen automatiseren.

'De ISO 27001-certificering van RINIS bevestigt dat onze gegevens in goede handen zijn'

Lig je wel eens wakker van gegevensuitwisseling?

Privacy, veiligheid en betrouwbaarheid zijn voor ons belangrijke prioriteiten wanneer het over gegevensuitwisseling gaat. Om de persoonsgegevens van burgers te beschermen, doen wij er alles aan om onze gegevensuitwisselingen zo veilig mogelijk in te richten. Het feit dat RINIS over een ISO 27001-certificering beschikt, bevestigt dat onze gegevens bij RINIS in goede handen zijn.

Zie je kansen voor gegevensuitwisseling die onbenut blijven?

Ook op internationaal vlak zien wij steeds meer initiatieven om gegevens uit te wisselen. Maar wij merken dat dit vaak ingewikkelde trajecten zijn, die moeizaam op gang komen. Wij hopen dat EESSI hierin voor ons een grote stap voorwaarts zal zijn. RINIS speelt hierin een faciliterende sleutelrol.

Wat heeft UWV met Europa?

De invloed van globalisering wordt steeds groter, ook wij hebben daarmee te maken. UWV heeft enkele wettelijke taken in het verlengde van het EU-principe ‘het vrije verkeer van personen in de lidstaten van de EU’. Voorbeelden zijn het verstrekken van uitkeringen aan personen met een woon- en verblijfplaats in EU-landen, handhaving daarop en het vergroten van de arbeidsmobiliteit van burgers in de EU. Daarbij gebruiken we de expertise van RINIS voor een stuk gemak in gegevenstransport. Daarnaast is RINIS voor Nederland het ‘stopcontact’ voor EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) met andere Europese landen.

Wat wens je de e-overheid toe?

Wij zien een beweging naar standaardisatie van techniek en doelstellingen binnen de e-overheid. Wat mij betreft is dit natuurlijk een goede zaak. In de praktijk merken wij dat dit echt nog 'work in progress' is, waarbij vaak discussie ontstaat over het ‘hoe’. Mijn wens is dat de mate van dialoog en samenwerking binnen de e-overheid blijft toenemen en dat wij de rechten en belangen van burgers voorop blijven stellen.

'De grootste overheidspartijen zitten binnen de stichting van RINIS regelmatig met elkaar aan tafel'

Een vraag van het vorige lid van het Bestuurlijk Overleg dat we interviewden, Diana Starmans van de SVB: 'Wat kan RINIS bijdragen om te komen tot een gedeeld beeld van de toekomst van de e-overheid?'

Ik denk zeker dat RINIS hier een rol in kan spelen. RINIS heeft als voordeel dat de grootste overheidspartijen binnen de stichting van RINIS vertegenwoordigd zijn en regelmatig met elkaar aan tafel zitten. Het overleg dat hier plaatsvindt, zorgt voor verbinding en het ontstaan van consensus binnen de e-overheid.

Wat is je vraag aan het volgende lid van het Bestuurlijk Overleg?

De e-overheid is een veranderlijk landschap vol innovatie. Dit betekent dat RINIS zich moet blijven ontwikkelen om relevant te blijven en deelnemers van de best mogelijke dienstverlening te voorzien. Waar zou RINIS zich in de toekomst meer op moeten focussen?

terug