RINIS-directeur Gino Laan: ‘Ik wil dat we nog meer vanuit onze deelnemers denken’

Gino Laan is sinds 15 september directeur van RINIS. Sinds 1 februari was hij al parttime interim-directeur. En daarvoor was hij lid van de Commissie van Toezicht. Hij kent RINIS dus al enige tijd. Die ervaring zet hij graag in om de dienstverlening van RINIS verder te moderniseren.

Je hebt besloten om fulltime directeur van RINIS te worden. Wat gaf voor jou de doorslag?

‘RINIS is een prachtige organisatie, en ik geloof in de waarde die RINIS creëert. We maken informatie-uitwisseling betrouwbaar, gegarandeerd en veilig. Er leeft een groot verantwoordelijkheidsbesef in het team, iedereen staat achter het product. En er heerst een open mentaliteit. Alles is bespreekbaar, iedereen is bereid om op een constructieve manier mee te denken over verbetering. Dat gebeurt volop, dankzij de platte organisatie van RINIS, waarin de lijnen altijd kort zijn. Dat maakt het ontzettend leuk om bij RINIS te werken.’

‘RINIS staat technisch als een huis, dat was mijn ervaring als opdrachtgever al'

Heb je een voorbeeld van die ‘open mentaliteit’?

‘Ik heb in vorige rollen als opdrachtgever meegemaakt dat ik een offerte aanvroeg bij een IT-leverancier en na enkele weken stilte precies kreeg wat ik had gevraagd: u vraagt, wij draaien. Dat maakte me ongerust. Ik heb liever dat een leverancier met de opdrachtgever in gesprek gaat. Bij RINIS zit een klein team klaar om elke aanvraag met klanten te bespreken: wat wil je precies, waarom, wat is de kern van de vraag, is dit wel de beste oplossing? Heel klantgericht. En tegelijkertijd transparant en realistisch: dit kan wel, dat kan niet, denk eens na over deze mogelijkheid…

Ook de stichtingsstructuur van RINIS helpt om een nauwe band met onze opdrachtgevers te vormen. Onze ‘klanten’ zijn echte deelnemers: ze zijn eigenaar van RINIS en hebben een bepalende stem in strategische beslissingen. Dat vertaalt zich in hechte samenwerkingen die vaak decennia stand houden.’

Hoe zie je RINIS in de komende jaren?

‘RINIS staat technisch als een huis. Dat was mijn ervaring als opdrachtgever al. RINIS blijft dezelfde kwaliteit dienstverlening bieden waar we om bekend staan. We gaan juist onze kerncompetenties versterken: een gegarandeerde, betrouwbare en veilige gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties, met als doel betere dienstverlening voor burgers en bedrijven. Daar zijn we ontzettend goed in. Maar de manier waarop verandert.’

Wat bedoel je met die verandering?

‘De behoefte aan samenwerking en informatie-uitwisseling tussen overheden blijft groeien. Wel zien we naast het traditionele berichtenverkeer alternatieve manieren van gegevensuitwisseling ontstaan, die voor specifieke situaties enorme voordelen bieden. Denk bijvoorbeeld aan servicegerichte architecturen, waarin overheidsorganisaties hun berichten halen in plaats van brengen. We zien ook een groeiende rol van verifiable credentials, of het gebruik van QR-codes op een ticket of vaccinatiebewijs. Een ander voorbeeld is SSI, Self-Sovereign Identity, waarbij gebruikers zelf bepalen met wie ze privacygevoelige data delen. Onze kerncompetenties – veilig, betrouwbaar, gegarandeerd – zijn bij dergelijke uitwisselingen even belangrijk als in het klassieke berichtenverkeer. En er liggen geweldige kansen om de dienstverlening van de overheid verder te verbeteren.’

Kun je zo’n kans noemen?

‘De AVG heeft geleid tot een betere bescherming van privacy, maar ook tot verzuiling. Kennis die bij de ene overheidsorganisatie aanwezig is, ontbreekt bij de andere. Privacy verhindert gegevensuitwisseling, terwijl er met goede waarborging veel mogelijk is. Slimme anonimisering en nieuwe technische ontwikkelingen als secure multi-party computation maken oplossingen mogelijk die de privacy van burgers beschermen.’

‘Onze kerncompetenties blijven even belangrijk: veilig, betrouwbaar, gegarandeerd'

Wat is de rol van RINIS daarin?

‘Wij hebben specifieke expertise in huis om mee te denken over de technische én organisatorische inrichting van verandering. RINIS is al heel klantgericht, maar ik wil de relatie met onze deelnemers toch op een hoger niveau brengen. En op technisch niveau gaan we eraan werken om nog een stap verder voorop te lopen. Daarmee bedoel ik dat RINIS niet alleen de huidige uitdagingen van onze deelnemers kent en daar oplossingen voor biedt, maar ook raad geeft bij innovatie of bij problemen waarmee deelnemers nog niet eerder te maken hebben gehad.’

Wat betekent ‘op een hoger niveau’ in dit verband?

‘Moderne dienstverlening vereist meer dan een technisch solide basis. Ik wil dat we nog meer vanuit onze deelnemers denken. Dat begint met rapportages en informatie, en kan zo ver gaan als het gezamenlijk ontwikkelen van een strategie of businessmodel. De lat mag qua inrichting van de serviceverlening en informatievoorziening best nog een tandje hoger. We zijn daar overigens al mee begonnen: we voeren binnenkort een nieuw ERP-systeem in dat ook onze deelnemers meer inzicht gaat verschaffen. Daarnaast wil ik ze actiever wijzen op technische ontwikkelingen die nieuwe kansen bieden. Ik wil dat we dichter bij onze deelnemers komen te staan, zodat we elkaar nog beter vooruit helpen.’

Op de hoogte blijven? Volg RINIS op LinkedIn

terug