RINIS Gebruikersoverleg: ‘We weten elkaar makkelijker te vinden'

Hoe organiseren onze deelnemers hun gegevensuitwisseling? In het RINIS Gebruikersoverleg geven zij beurtelings een kijkje in de keuken. Tijdens de laatste aflevering deed Raymond Kers dat namens het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Wat heeft hij gedeeld? En wat steekt hij zelf op van het Gebruikersoverleg?

Als 'domeinhouder gegevensdiensten' is Raymond Kers verantwoordelijk voor de zes verschillende gegevensdiensten die het ministerie inzet, waaronder de routeringsdienst van RINIS.

Wat heb je laten zien op het RINIS Gebruikersoverleg?

‘Ik heb geprobeerd om in vogelvlucht een beeld te schetsen van onze organisatie en alle IT-diensten. Vervolgens heb ik ingezoomd op het onderdeel dat onder mijn hoede valt: gegevensdiensten. Mijn directe collega’s moesten wel even glimlachen toen ik vertelde dat ik maar een uur de tijd had. Ons ministerie bestaat uit zestig onderdelen, van de IND tot en met het CJIB. En al die onderdelen communiceren met steeds meer ketenpartners. Probeer dat maar eens in een uur te duiden.’

Hoe gaan jullie om met die omvang?

‘We hebben onder andere een eigen routeringssysteem ontwikkeld: JUBES, de Justitie Berichten Service. JUBES is gebaseerd op een set standaarden voor de uitwisseling van gegevens, van protocollen tot en met berichtendefinities. Daarmee streven we naar hergebruik van voorzieningen en een hoge kwaliteit. Dat laatste is natuurlijk altijd belangrijk maar voor ons in het bijzonder. Voor onder andere rechtszaken is het cruciaal dat er geen vormfouten worden gemaakt, en we hebben het veelal over strafrechtelijke informatie.’

‘We willen voorkomen dat we het wiel steeds opnieuw uitvinden'

En wat bedoel je met hergebruik?

‘We willen voorkomen dat we binnen JenV het wiel steeds opnieuw uitvinden. De berichtendienst van RINIS is een goed voorbeeld van een dienst die we met zijn allen hergebruiken. Een ander mooi recent voorbeeld is de WID-scan HUB voor het controleren van een WID, een wettelijk identiteitsdocument. De WID-scan HUB is door JenV ontwikkeld en is nu een rijksbrede voorziening geworden.’

Wanneer zetten jullie de berichtenservice van RINIS in?

'Het komt geregeld voor dat we gegevens uitwisselen met partijen buiten het ministerie en vise versa. Als zo’n externe partij niet kan voldoen aan de JUBES-standaarden, dan schakelen we RINIS in. De dienst van RINIS vertaalt de uitgewisselde berichten naar onze standaarden. Dankzij RINIS kunnen we bijvoorbeeld gegevens uitwisselen met bijvoorbeeld CBS, DUO, UWV en andere overheidsinstanties.’

Wat brengt het Gebruikersoverleg jou?

‘Om te beginnen doe ik veel nieuwe contacten op. Ik ben recent bijvoorbeeld via RINIS in contact gekomen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, waar ze net als wij bezig zijn met API-management. Binnenkort gaan we praten om te zien of we elkaars onderzoek of werk kunnen hergebruiken. Daarnaast gaan we met een andere RINIS-deelnemer een verdieping doen naar aanleiding van het Gebruikersoverleg. Zonder RINIS was ik op termijn ongetwijfeld ook op dit spoor terechtgekomen maar de kracht van het Gebruikersoverleg is dat we elkaar makkelijker weten te vinden. En ik leer uiteraard over RINIS zelf.’

Wat leer je bijvoorbeeld over RINIS?

‘Ik ben voor het gehele ministerie aanspreekpunt voor onze zes gegevensdiensten. Dat betekent onder meer dat ik het landelijke overleg over elke dienst voorzit. Daar bespreek ik thema’s die ik bij het RINIS Gebruikersoverleg heb opgehaald, bijvoorbeeld wat RINIS doet op het gebied van beveiliging. Ook krijg ik geregeld vragen van interne afnemers over RINIS, dus ik vind het belangrijk om goed te weten hoe de diensten van RINIS in elkaar zitten. Daarnaast ben ik continu nieuwsgierig of we van elkaar kunnen leren. We weten elkaar steeds beter te vinden als professionele partners.’

terug