RINIS start als kwartiermaker Knooppunt Digitaal Europa

RINIS is kwartiermaker van het nieuwe Knooppunt Digitaal Europa (KDE), een centraal coördinatiepunt om Nederland beter te laten aansluiten op digitale ontwikkelingen binnen de EU. De eerste gesprekken met samenwerkingspartners zijn van start gegaan.

In opdracht van het ministerie van BZK onderzochten we vorig jaar samen met ICTU hoe de Nederlandse overheid inspeelt op digitale ontwikkelingen in Europees verband. Daaruit bleek onder andere dat er voor overheids- en uitvoeringsorganisaties kansen liggen om beter samen te werken en gebruik te maken van Europese subsidieprogramma’s.

De drie focusgebieden van het KDE

Het onderzoek liet ook zien dat overheids- en uitvoeringsorganisaties veel behoefte hebben aan ondersteuning bij Europese digitaliseringsvraagstukken. Het knooppunt gaat daar op drie manieren voor zorgen:

  • informatievoorziening over EU-beleid bundelen, zodat Nederlandse overheids- en uitvoeringsorganisaties tijdig op de hoogte zijn van EU-beleid
  • ondersteuning bieden bij subsidieaanvragen, zodat overheids- en uitvoeringsorganisaties Europese subsidiemogelijkheden beter benutten
  • expertiseplatforms inrichten, waar overheids- en uitvoeringsorganisaties kennis en ervaring met elkaar delen op het gebied van digitalisering in EU-verband

Het KDE richt zich op digitaliseringsvraagstukken binnen de EU die passen in het digitaliseringbeleid van de Nederlandse overheid, zoals digitale identiteitsbewijzen of e-wallets.

RINIS als kwartiermaker

Het KDE krijgt primair de vorm van een netwerkorganisatie. In opdracht van het ministerie van BZK vervult RINIS de rol van kwartiermaker. Dat betekent dat wij alle activiteiten uitvoeren die nodig zijn om later dit jaar te starten met het knooppunt.

Als onderdeel daarvan spreken we op dit moment met partijen in Nederland die betrokken zijn bij Europese digitaliseringsvraagstukken. We inventariseren bestaande samenwerkingsverbanden en we polsen of partijen willen meewerken als KDE-deelnemer of in een andere rol.

Praat u ook graag mee? Of wilt u meer weten over het KDE? Neem contact op met Piet van den Berg via pvdberg@rinis.nl of 06 - 14 21 52 41.

terug