RINIS tijdens de coronacrisis

De regeringsmaatregelen vanwege het coronavirus zijn verlengd tot 28 april [update: verlengd tot 20 mei]. We blijven de dienstverlening leveren die u van ons gewend bent.

We werken vanuit huis

De huidige situatie ontregelt de gewone gang van zaken natuurlijk wel. Het kantoorgebouw van de SVB, waar wij normaal gesproken werken, is gesloten. Dus werken we veilig vanuit huis en communiceren we via Whatsapp-groepen en videoconferencing.

Blik voorwaarts

Het beheer vindt plaats zoals gebruikelijk. We richten de blik alweer een beetje voorwaarts om na te gaan welke implementaties we kunnen oppakken. De ontwikkelingen in onze testomgevingen lopen ondertussen gewoon door zolang de risico's beheersbaar blijven.

Contact met crisisorganisatie

We nemen telkens kleine stapjes om te garanderen dat de continuïteit van onze dienstverlening geen onbeheersbaar risico loopt. We staan in nauw contact met de nationale crisisorganisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De maatregelen die wij hebben genomen, hebben wij met de crisisorganisatie gedeeld.

We wensen u veel sterkte in deze onzekere tijden en houden u op de hoogte van onze ontwikkelingen.

terug