RINIS verbindt pensioenfondsen en UWV

Pensioenfondsen en UWV wisselen gegevens uit over onder andere arbeidsongeschiktheid en pensioenuitkeringen. Wat UWV betreft, gebeurt dat steeds vaker via de nieuwe application-to-application-voorziening (A2A) die sinds vorig jaar in gebruik is. RINIS helpt pensioenfondsen om daarop aan te sluiten. 'Er zijn nog steeds uitwisselingen die niet vanzelf gaan. Daar hebben we RINIS bij nodig.'

Geautomatiseerd ontvangen en verwerken

Het dataverkeer voor bulkleveringen tussen pensioenfondsen en UWV verloopt tot nu toe grotendeels via de internetportal Mijn Gegevensdiensten. Daarvoor zijn menselijke handelingen nodig, legt Dave van Raamsdonk uit, specialist Uitvoering bij UWV en betrokken bij het A2A-project:

'RINIS kwam met het idee van een stekkerdoos waarop pensioenfondsen kunnen inpluggen'

'Er is een sterke behoefte om gegevens geautomatiseerd te ontvangen en te verwerken. Met A2A kunnen we grote bestanden efficiënter en minder foutgevoelig uitwisselen. Bovendien maakt A2A gebruik van het beveiligde Diginetwerk.'

RINIS heeft meegedacht

Toen UWV A2A in productie bracht, wilden enkele partijen graag via RINIS uitwisselen met A2A, zoals de Belastingdienst en het CBS. Van Raamsdonk: 'Er waren toen al plannen om een A2A-koppeling te leggen voor partijen die niet op Diginetwerk zijn aangesloten, zoals pensioenfondsen. Daarin heeft RINIS met ons meegedacht. Vervolgens hebben we die koppeling samen met RNIS opgetuigd.'

Flinke puzzel

Gegevensuitwisseling met de pensioensector is voor UWV 'een unieke uitdaging', vertelt Van Raamsdonk. 'Heel anders dan de overheidsinstanties waarmee we vooral gegevens uitwisselen. Het was nog een flinke puzzel om dat op te lossen. RINIS kwam met het idee van een stekkerdoos waarop pensioenfondsen kunnen inpluggen om met onze A2A-voorziening te communiceren.'

'Gegevensuitwisseling met A2A scheelt veel mensenwerk, voor ons en voor pensioenfondsen'

Dat is precies wat hij van RINIS verwacht, legt hij uit. 'Er zijn steeds meer generieke oplossingen voor dataverkeer. Maar er zijn ook nog steeds uitwisselingen die niet vanzelf gaan omdat ze afwijken of nieuw zijn. Daar hebben we als overheid RINIS bij nodig.'

Veel tijdwinst

Vooral de grotere pensioenfondsen zijn geholpen met deze oplossing, verwacht Van Raamsdonk. 'Sommige beheerders hebben meerdere pensioenfondsen onder hun hoede. Gegevensuitwisseling met A2A levert in dat geval veel tijdwinst op, voor ons en voor pensioenfondsen.'

Het aansluiten van nieuwe pensioenfondsen is bovendien relatief eenvoudig, legt hij uit. 'We doen eerst een POC met het Pensioenfonds Horeca & Catering, de PH&C. Ook de Pensioenfederatie is daarbij betrokken. Na aansluiting van de PH&C is elke nieuwe aansluiting van een pensioenfonds technisch snel ingeregeld. We hoeven alleen wat kleine aanpassingen te doen en wederzijdse afspraken vast te leggen. De rest doet RINIS.'


Verwante diensten:

> Uitwisseling Nederland
Full-service levering en verwerking van berichten in een beveiligde omgeving
> Projectmanagement
Van advies en begeleiding tot en met het volledige projectmanagement

terug