Verbinden op tien kilometer hoogte

Achteraf gezien was het een goed idee om een dagje langer in Boekarest te blijven. Ik was daar half juni voor een conferentie van het EU-programma ‘Share & Reuse’. De Europese Commissie heeft dit programma in het leven geroepen om de ontwikkeling van digitale, interoperabele oplossingen tussen overheden, bedrijfsleven en burgers te ondersteunen. Tijdens de conferentie presenteerden lidstaten verschillende open source-oplossingen aan elkaar.

De conferentie was uitermate nuttig. Niet alleen om kennis te nemen van oplossingsrichtingen en de techniek erachter, maar ook om contacten te leggen. Zoals zo vaak tijdens grotere bijeenkomsten zijn de pauzes daarvoor het meest geschikt. Maar ook na afloop, tijdens een door RINIS georganiseerd etentje, hebben we ons netwerk uitgebreid en verstevigd.

Hoe vruchtbaar deze contacten zijn, zal later blijken. Maar we hebben met verschillende landen alvast afgesproken om na de zomer een bijeenkomst in Nederland te organiseren. Dat moet leiden tot concepten voor grensoverschrijdende gegevensuitwisselingen op basis van zowel Nederlandse als Europese standaarden. Het programma wordt op dit moment ontwikkeld, op een later moment komen we hierop terug.

Ik bezocht de conferentie slechts één dag en besloot nog een dag te blijven om Boekarest te leren kennen. In het vliegtuig terug naar huis bleek ik toevallig te zitten naast een Luxemburgse collega die de conferentie op een andere dag had bezocht. Daardoor waren we elkaar eerder misgelopen. Ik greep deze kans aan om alsnog een afspraak te maken. Want RINIS staat voor verbinden, ook op tien kilometer hoogte.

Piet van den Berg
Manager Program Office International bij RINIS

terug