‘Voorsorteren op de komst van de quantumcomputer’

Het is een kwestie van tijd voordat cybercriminelen beschikken over quantumcomputers die krachtig genoeg zijn om versleutelde berichten te kraken. RINIS wacht dat moment niet af en werkt samen met TU Delft en TNO aan een nieuwe distributietechniek voor versleuteling op basis van quantumnetwerken.

Er bestaat nog geen quantumcomputer die een bedreiging vormt voor versleuteld berichtenverkeer. ‘Maar die gaat er zeker komen’, vertelt Danny Kool, technisch architect bij RINIS.

Overheden en bedrijven zien steeds meer pogingen om digitaal in te breken. ‘Nu biedt versleuteling nog een goede bescherming’, vertelt Danny. ‘Maar als cybercriminelen over quantumcomputers beschikken, kunnen ze de meest gebruikte versleutelingen kraken. Dat moment willen we voor zijn. We sorteren eigenlijk voor op de komst van de quantumcomputer.’

Oplossing voor Quantum Key Distribution

RINIS onderzoekt de waarde van quantumcomputing in nauwe samenwerking met QuTech, een onderzoeksinstituut van de TU Delft en TNO. QuTech heeft onder andere een oplossing ontwikkeld voor Quantum Key Distribution (QKD). Danny: ‘Het veilig verspreiden van geheime sleutels is een van de zwakke plekken bij versleuteling. Bij QKD worden sleutels op een conventionele manier gemaakt, maar de verspreiding van sleutels verloopt via een quantumnetwerk en is daardoor zeer veilig.’

RINIS en QuTech gaan de QKD-oplossing de komende tijd testen in de praktijk, legt Danny uit. ‘Dat doen we samen met enkele andere overheidsorganisaties. Daarbij gebruiken we realistische verbindingen zoals we ook in de dagelijkse praktijk toepassen. Is de oplossing stabiel en bruikbaar voor ons? Op die vraag hopen we antwoord te krijgen.’

Niet alleen voor natuurkundigen

Hij vindt de ontwikkelingen superinteressant. ‘Ik vind het geweldig dat er nu toepassingen van quantumfysica ontstaan die niet alleen toegankelijk zijn voor natuurkundigen maar ook voor ons vak. Het past bij RINIS om daarmee aan de slag te gaan: we houden van uitdagingen en nieuwe technieken. En dit zou wel eens een heel belangrijke techniek kunnen worden.’

terug