Waardering en eyeopeners in afstemmingsronde met RINIS-deelnemers

Eind vorig jaar ging onze tournee langs RINIS-deelnemers van start. Tot en met half januari bezochten we hen om onze organisatie en dienstverlening nog beter af te stemmen op hun vragen en behoeften.

Waardering en eyeopeners in afstemmingsronde met RINIS-deelnemers

Ontzorgen en continuïteit

Een belangrijke conclusie van deze afstemmingsronde is dat we er goed in slagen om onze opdrachtgevers te ontzorgen en continuïteit van dienstverlening te bieden. Tegelijkertijd is er veel waardering voor de manier waarop we onszelf blijven vernieuwen. Twee voorbeelden.

Snellere implementaties

Om te beginnen: RINIS-deelnemers zijn uitermate tevreden over de continuïteit van onze dienstverlening maar hebben behoefte aan snellere implementaties. Om die snelheid te verhogen zijn we vorig jaar al gestart met het vernieuwen van de berichtenservices. Voor een nieuwe uitwisseling hoeven we straks geen omgeving meer te ontwikkelen, maar kunnen we volstaan met het aanmaken en configureren van een bericht.

Dankzij RINIS in control

Een tweede voorbeeld: deelnemers eisen dat we aantoonbaar het hoogste niveau van security en privacy garanderen. ‘We zijn mede dankzij RINIS in control’, hoorden wij bijvoorbeeld. Er is veel waardering voor onze ISO 27001-certificering en verwachten daar ISO 27701-certificering (AVG) aan toe te voegen. In overheidskringen zijn we daarin een voorloper.

Eyeopeners

Daarnaast leverde de tournee nieuwe inzichten op. De belangstelling voor zaakgericht werken bleek nog veel groter dan we dachten. En voor veel deelnemers is de breedte van onze dienstverlening een eyeopener: nog lang niet iedereen is zich bijvoorbeeld bewust van de internationale berichtstromen en koppelingen die wij ondersteunen.

Businessplan

Ons bezoek werd zeer gewaardeerd. Daarom blijven we deze afstemmingsronde jaarlijks doen, als aanvulling op het gebruikersoverleg en het architectenoverleg. De komende maanden vertalen we de conclusies en aanbevelingen naar ons businessplan voor de komende drie jaar.

Rob Verweij
Directeur RINIS

terug