RINIS vernieuwt

terug

We stonden aan de wieg van de eerste berichtenstromen in het publieke domein. En we lopen nog steeds voorop. Wetgeving, technologie en datagebruik veranderen continu – nationaal en internationaal. Samen met onze partners ontwikkelen en testen we de oplossingen voor morgen.

We investeren continu in de doorontwikkeling van onze dienstverlening

Op dit moment werken wij aan een nieuw ontwerp van onze 'servicebus' voor berichtenverwerking. Daardoor hoeven we voor nieuwe uitwisselingen straks geen aparte omgeving meer te ontwikkelen. In plaats daarvan configureren we een bericht aan de hand van alle gewenste services. Daarmee neemt de betrouwbaarheid nog verder toe en verlopen implementaties veel sneller.

Living Lab: een veilige testomgeving

We bereiden ons voor op een groei in internationale berichtenuitwisseling. Ons Living Lab biedt u een veilige omgeving om nieuwe toepassingen op dit gebied uitvoerig te testen.

We denken mee over internationale standaarden en bouwblokken

Internationale gegevensuitwisseling bevindt zich in een stroomversnelling. Vanwege onze expertise zijn we bij verschillende projecten betrokken, zoals de uitvoering van het ISA²-programma voor digitale samenwerking binnen Europa. Daarnaast denken we mee over de inrichting en totstandkoming van de Single Digital Gateway, de toekomstige digitale toegangspoort voor digitale dienstverlening aan Europese burgers en bedrijven.

RINIS as a Service

We onderzoeken de mogelijkheid om koppelvlakdiensten aan te bieden als clouddienst: RINIS as a Service. U kunt de dienst zelf inrichten en functioneel beheren. Wij zorgen ervoor dat het platform altijd beschikbaar is en voldoet aan de benodigde capaciteitsvraag.

API-dienstverlening: data aan de bron

We oriënteren ons op de mogelijkheden die API-dienstverlening biedt. API-dienstverlening biedt burgers en bedrijven de mogelijkheid om overheidsorganisaties toegang te geven tot hun gegevens in databronnen. Wij richten ons met name op de identificatie, authenticatie en autorisatie: hoe zorgen we ervoor dat de data alleen gebruikt wordt voor het specifieke doel waarvoor toestemming is gegeven?

Meer weten?

Neem contact met ons op.

terug