Uitwisseling Nederland

Als overheidsorganisatie wilt u geen enkel risico lopen met het uitwisselen van gegevens. Met de dienst Uitwisseling Nederland ontzorgen we u volledig: een full-service levering en verwerking van berichten in een voor de buitenwereld afgeschermde, volledig beveiligde omgeving.

  • Gegarandeerde berichtuitwisseling via een besloten netwerk
  • Eén koppeling voor verschillende uitwisselingen
  • Wijzigingen in ICT-infrastructuur bij uitwisselpartners hebben geen invloed op uw uitwisselingen

We beheren meer dan 150 uitwisselingen waarmee we jaarlijks ruim 2 miljard berichten gegarandeerd en beveiligd op de juiste plek bezorgen.

Berichtuitwisseling tussen RINIS-deelnemers

Wij verzorgen onder andere uitwisselingen tussen RINIS-deelnemers onderling. Eén koppeling is voldoende om met verschillende deelnemers uit te wisselen. Voor deze uitwisseling gebruiken we de infrastructuur van RINIS.net: een beveiligde netwerkverbinding die onderdeel is van het besloten overheidsnetwerk Diginetwerk.

Berichtuitwisseling met andere organisaties in Nederland

We verzorgen ook uitwisselingen tussen RINIS-deelnemers en andere organisaties met een publieke taak of basisregistraties. Ook in dit geval is één koppeling voldoende. Het berichtenverkeer verloopt via Diginetwerk, het besloten netwerk van de Nederlandse overheid. Ook een volledig beveiligde koppeling via internet is mogelijk.

Volledige ontzorging met gegarandeerde aflevering

Uitwisseling Nederland is een full-service oplossing. We bieden een servicebus die de volgende componenten ondersteunt:

  • Ontvangst: synchroon en asynchroon, push of pull, spontaan of via een abonnement
  • Verwerking: validatie, vertaling naar ander bestandsformaat, encryptie/decryptie, zip en unzip, bewerkingen om onder andere zaakgericht werken mogelijk te maken
  • Verzending: monitoring en logging van routeringsinformatie, buffering van berichten
  • Gegarandeerde aflevering

Volledige transparantie in het berichtenverkeer

We bieden volledige transparantie: we monitoren en loggen het berichtenverkeer. Daardoor kunnen we elk bericht voor u traceren. Daarnaast leveren we u de gegevens waarmee u zelf kunt vaststellen of alle gegevens zijn uitgewisseld volgens de gemaakte afspraken. Zo bieden we u grip op uw berichtenverkeer.

Meer weten?

Mail naar accountmanagement@rinis.nl

terug