Overleggen

Gebruikersoverleg
Rinis overlegt twee keer per jaar met vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties. Doelstelling is om feedback te krijgen op de kwaliteit van de dienstverlening, te rapporteren over op handen zijnde ontwikkelingen en wensen van de deelnemers te verzamelen t.a.v. te ontwikkelen diensten. Het gebruikersoverleg is tevens een platform waar deelnemers met elkaar kunnen uitwisselen over ontwikkelingen die voor hun organisatie van belang zijn op het vlak van gegevensuitwisseling. Het gebruikersoverleg levert belangrijke input voor accountmanagement en directie.

 

Architectenoverleg
De voorzieningen van RINIS moeten zo goed mogelijk aansluiten op die van de deelnemers. Architecten worden twee keer per jaar geïnformeerd over de technische ontwikkelingen en worden betrokken bij het formuleren van wensen en eisen op dit vlak. De reacties worden gebruikt als input voor de solution architect en de directie. Het is tevens een platform waar de deelnemers met elkaar kunnen uitwisselen over ontwikkelingen op het vlak van de architectuur.