Dienstverleningsovereenkomst

Organisaties die gegevens via RINIS gaan uitwisselen sluiten hiervoor een Dienstverleningsovereenkomst met RINIS af. Met de Dienstverleningsovereenkomst gaan Algemene Voorwaarden gepaard en een Document Afspraken en Procedures. Dit document legt alle gegevensuitwisselingen vast, evenals de wijze van het beheer van incidenten en wijzigingen. Tot slot vormen de Dienstencatalogus en het Beveiligingsbeleid een integraal onderdeel van de overeenkomst.

Deelnemers die via RINIS gegevens uitwisselen met het Europese netwerk sTesta moeten akkoord zijn met het Memorandum of Understanding dat geldt voor het gebruik van dit netwerk.

Deze documenten zijn vastgesteld door de Raad van Toezicht van Stichting RINIS.